ภาพบรรยากาศภายในบ้านใจดีเนอร์สซิ่งโฮม
 
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
           
 
ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม ราคมโปรโมชั่น 18000บาท  
   

ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม
บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ บริหารงานโดยนายแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง
ปฏิบัติงานด้วยหัวใจบริการโดยทีมงานมืออาชีพ
   
 
ผู้สูงอายุหญิงอายุ 74 ปี เป็นอัมพาตซีกซ้าย แขนซ้ายติด กำมือไม่ได้ลุกนั่งไม่ได้ หัวเข่าบวม หลังจากมาอยู่ที่ใจดีเนอร์สซิ่งโฮมและ ได้รับการทำกายภาพเบื้องต้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน เป็นประจำทุกวัน สามารถลุกนั่งข้างเตียงได้ กำมือซ้ายได้เล็กน้อย ยกแขนซ้ายขึ้นสูงได้ หัวเข่าลดบวม
   
บริการของเรา
รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
โดยมีการบริการดังนี้
- ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์
- ดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ
ป้อนอาหาร พยุงเดิน
- ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น
<<อ่านทั้งหมด>>
อัตราค่าบริการ
ลักษณะห้อง ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ห้องพิเศษคู่
23,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
ห้องพิเศษรวม
21,000 บาท/เดือน 23,000 บาท/เดือน
 
สิ่งที่รวมในอัตราค่าบริการ
- ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์
- การดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำป้อนอาหาร พยุงเดิน
<<อ่านทั้งหมด>>
 
 
 
ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม 43/90 หมู่บ้านแกรนด์ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510