ติดต่อเรา
 
ที่อยู่ ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม jaideenursinghome
43/90 หมู่บ้านแกรนด์ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 081-4428432
Website:www.jaideenursinghome.com
 
 
เอกสารที่ใช้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล 1ชุด
2.ประวัติการเจ็บป่วย/การรักษาของผู้สูงอายุ
 
 
ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม 43/90 หมู่บ้านแกรนด์ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510