ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม ราคมโปรโมชั่น 18000บาท
 
อัตราค่าบริการ
ลักษณะห้อง ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ห้องพิเศษคู่
23,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
ห้องพิเศษรวม
21,000 บาท/เดือน 23,000 บาท/เดือน
 
สิ่งที่รวมในอัตราค่าบริหาร
- ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ - ดูแลรักษาพยาบาล ขั้นพื้นฐาน 24ชั่วโมง
- การดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำป้อนอาหาร พยุงเดิน - ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดห้องพักของใช้ส่วนตัว
- ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และวางแผนการดูแล - กิจกรรมนันทนาการ
- กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่ไม่ได้ร่วมในอัตราค่าบริการ
- กรณีให้อาหารทางสายยาง ค่าบริการเพิ่มอีก 1,000 บาท/เดือน
- กรณีเจาะคอและต้องดูดเสมหะ ค่าบริการเพิ่มอีก 1,000 บาท/เดือน
- กรณีมีแผลกดทับเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 เซนติเมตร ค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท/เดือน
- ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นสายสวนปัสสาวะ สายให้อาหาร ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน
- การดูแลพิเศษ เช่น เฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
- ค่ายานพาหนะรับส่งโดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล
 
ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม 43/90 หมู่บ้านแกรนด์ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510