บริการของเรา
  • รับดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีบริการดังนี้
- ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์
- ดูแลกิจวัตรประจำวัน อาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน
- ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นและวางแผนดูแล
- กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
- ดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง
- ซักรีดเสื้อผ้า และทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว
- ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
- กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ
  • พยาบาลเยี่ยมบ้าน
- ดูแลตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพ
- ให้การพยาบาลเช่น เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร ทำแผล เป็นต้น
 
 
 
ใจดีเนอร์สซิ่งโฮม 43/90 หมู่บ้านแกรนด์ไพรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510